ฟรี! ค่าธรรมเนียม เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต สำหรับจองและชำระภายใน 31 พ.ค. 2566 นี้ เท่านั้น